Účastníci pěší pouti položí květiny u Baarova hrobu a poté se vydají pěšky přes hranici do bavorského Brodu – německy Furthu im Wald.

Tradici přeshraničních pěších poutí založil Oskar Kögler z Furthu (2. 8. 1917– 29. 2. 2004). Nechal se inspirovat Baarovým líčením pěší pouti manželů Králových do Brodu v roce 1846. vydali se tam, aby v kostele sv. Kříže poprosili o dědice. Tradice pěších poutí nezanikla ani po jeho smrti, neboť pomyslné žezlo po něm převzal syn Jürgen.

„Můj otec byl známý svým tvrzením: ´Všichni lidé dobré vůle jsou vítáni!´ a ´Společně pro dobré sousedství!´," uvedl před lety důvod, proč ve Vzpomínkových poutí z Klenčí do Brodu pokračuje, Jürgen Kögler.

Pouť je jednou z prvních a nejtrvalejších akcí překračujících hranice. její účastníci se také letos ve Furthu zúčastní od 19 hodin mše v kostele Sv. Kříže U Spasitele na odpočinku a poté posedí v Kolpingově domě (Kolpinghaus na Konrad-Utz-Strasse – pozn. red.). České pochodníky odveze tradičně zpět autobus.