Karlovi bude letos dvaasedmdesát let a jeho jediným příjmem je starobní důchod. Ten však zatížily exekuce na půjčky, které si sjednala jeho manželka.

„Žili jsme tehdy už odděleně, přesto pod jednou střechou. Každý jsme ale měli svůj život a o půjčkách, které si vzala, jsem neměl tušení,“ vylíčil Chalupa.

Právě chybějící rozvod byl kamenem úrazu celé situace. Půjčky totiž spadly do společného jmění manželů a ve chvíli, kdy paní Chalupová přestala dluh splácet, zaměřili se exekutoři na příjem manžela. Sám se navíc potýkal s jednou vlastní půjčkou a když zjistil, že je jeho příjem zatížený dalšími dvěma úvěry, obrátil se na Člověka v tísni.
„První návrhy na zastavení exekucí jsme začali řešit na jaře 2016. Argumentovali jsme nevědomostí, což Okresní soud v Domažlicích zamítl,“ uvedla Karolína Olejníková z domažlické organizace Člověk v tísni. Dodala, že proti rozhodnutí soudu se odvolali.

V té době již Karel Chalupa pobýval v azylovém domě. Ačkoli manželství již bylo rozvedeno, exekuce to nezastavilo. Muž přišel o dům a z částky, která mu z důchodu zbývala, si nemohl dovolit jiné bydlení.
„Kdybych zaplatil nájem, nezbylo by mi na jiné výdaje spojené s běžným životem, na potraviny a tak dále,“ vysvětlil Chalupa.
„Situaci jsme dále řešili s krajským soudem. Argument, že klient o půjčkách své ženy nevěděl, sice zamítl, nicméně případ prozkoumal podrobněji. Exekuce zastavil s odůvodněním, že postihují jediný zdroj příjmu pana Chalupy,“ pokračovala Olejníková.

To se stalo v březnu roku 2017 a už o pár měsíců později si Chalupa začal hledat byt, kam by se mohl z azylového domu přestěhovat. Vrátily se mu i peníze, které exekutoři strhli. Z takto „uspořených“ financí mohl bez potíží splatit vlastní dluh a postupně se vrátit do normálního života.

Karel Chalupa se navzdory svému věku aktivně snažil problémy zvrátit. Čas totiž pro seniory hraje jinou roli než pro mladého člověka. Senior se často ptá sám sebe, zda má cenu se pouštět do boje, který může trvat dlouhé roky. Karlovi Chalupovi se odvaha a píle vyplatila a to, co vybojoval zpět, si užívá plnými doušky.

James Duncan (uprostřed), veterán druhé světové války při oslavách svobody v Domažlicích 5. 5. 2018.
Letos na oslavy svobody nejspíš přijedou dva váleční veteráni