„Na úterní trénink byl přizván externí trenér – porotce z Prahy. Ve středu 9. září v podvečer nám oznámil, že podle výsledků testů soukromé laboratoře je COVID pozitivní,“ uvedl za MZ Dance Team Plzeň Jan Blažek s tím, že vše okamžitě oznámili rodičům dětí i Krajské hygienické stanici v Plzni, s níž vše řešili. Přizvaný externista totiž nebyl jen v Holýšově, ale byl na 6. září přizván i do Plzně na soutěž, kde přišel do kontaktu s dalšími trenéry plzeňského MZ Dance Team.

Hygienická stanice pak stanovila závěry a poslala trenéry a porotce do desetidenní karantény s tím, že musí absolvovat dva testy. „Sedm trenérů MZ Dance Team Plzeň už bylo 11. září na prvním testu s negativním výsledkem. Druhý test bude 15. září,“ pokračoval Blažek. Činnost klubu je proto pozastavena do 16. září.

Otestovat se ale museli nechat i tanečníci z páru, který podstoupil individuální lekci v Holýšově ve stejný den, tedy 8. září. Kromě společné hodiny, kdy trenér stojí před žáky s dostatečným odstupem a předvádí, co mají dělat, byla v plánu i zmíněná lekce s párem.

„Tady už k těsnému kontaktu dochází,“ vysvětlil Blažek s tím, že vše provedli v souladu s legislativou a rozhodnutím hygienické stanice.

„Řešili jsme to dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Věc si ale do jisté míry vzali do rukou i někteří rodiče, kteří se rozhodli pak bez našeho vědomí informovat lokální instituce jako jsou školy a další. Jejich chování chápeme, ale nepovažujeme za vhodné,“ řekl závěrem Jan Blažek z MZ Dance Team Plzeň, který poskytl Deníku k celé záležitosti vyjádření.

Do karantény po tanečním kurzu museli samozřejmě i žáci holýšovské základní školy, což potvrdila i sama ředitelka Základní školy Holýšov Monika Hynčíková.

„Mohu potvrdit, že v karanténě je dvacet žáků. Zbývající účastníci akce nebyli žáci naší školy. Postupujeme teď dle dokumentu ministerstva školství o provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/ 2021 vzhledem k onemocnění covid-19 a v souladu s pokyny Krajské hygienické stanice v Plzni.“