Dlouhé zdržení provázelo výběr stavební firmy na přestavbu první části domažlického pivovaru. První kolo tendru bylo zrušeno pro velký počet dotazů, které k zadávací dokumentaci vznášely stavební firmy. Do druhého se pro změnu žádný zájemce nepřihlásil. Protože se nebezpečně blížil termín 30. června do kdy musí být stavba kvůli jedné z podmínek pro přiznání dotace dokončena, rozhodlo se vedení domažlické radnice vybrat firmu v tzv. Jednacím řízení bez uveřejnění.

„V něm jsme oslovili všech osm firem, které se přihlásily do prvního kola výběrového řízení. Z nich dvě podaly nabídku," popsal postup při výběru místostarosta Zdeněk Novák.

Hvozd tak zrenovuje plzeňská firma BIS, a.s., za necelých 28 milionů korun.

Polovinu nákladů by měla pokrýt dotace z ROP Jihozápad. „Rozdíl v nabídkách dvou firem byl sedm milionů korun," dodal Novák.

Hvozd je dominantní část pivovarského areálu. Bude pojata jako vstupní část do renovovaného objektu.

V jednotlivých podlažích bude galerie, výstavní plocha a ve dvou patrech i depozitář pro Městskou knihovnu Boženy Němcové. Přestavba Hvozdu je důležitá i pro následné rekonstrukce dalších částí. Právě v něm budou přípojky na veškeré energie – vodu, plyn, elektřinu, schodiště, výtahy, klimatizace a technické zázemí.
Hvozd je ze stavebního pohledu v kritickém stavu. „V krovu působí dřevokazné houby, je částečně propadlý," konstatoval na dubnovém jednání domažlických zastupitelů Ivan Březina, jednatel architektonického atelieru Mepro Praha. V roce 2012 právě tato společnost vyhrála spolu s Atelierem R2W první architektonickou soutěž v dějinách města, jejímž zadáním byla právě přestavba pivovaru. Atelier Mepro pak získal zadání oba vítězné projekty skloubit do jediného.