Jako rukojmí si již několik let připadají ti, kteří si pro své bydlení vybrali tři domy postavené v Klenčí někdejší První chodskou stavební společností.

Bytovky byly zkolaudovány v roce 2003 a měsíc po předání díla požadovala stavební společnost po Městysi úhradu částky 740 737 Kč za vícepráce. Městys ale odmítl částku zaplatit, neboť vícepráce nebyly uvedeny ve stavebním deníku, a proto byla roku 2006 ze strany firmy podána žaloba o zaplacení uvedené částky plus úroků z prodlení.

Začala běžet nekonečná soudní pře, jež se vyhrotila v okamžiku, kdy se nástupnická organizace Chodská obchodní společnost zastoupená Jiřím Pittnerem rozhodla vyzvat vedení Klenčí k vydání domů. Pro ´bytovkáře´ bylo vrcholem to, že klenečtí zastupitelé předloni v září odsouhlasili vydání domů jejich staviteli proti zaplacení sumy zhruba 30 milionů korun obsahující vloženou investici plus přijatou dotaci.

Lidé se báli o byty

Byty vlastní z 51 % Městys Klenčí a zbylých 49 % pak Stavební bytové družstvo Domažlice. Ti, kteří v domech bydlí, splácejí celá léta hypotéky v dobré víře, že po zaplacení anuity přejdou byty do jejich vlastnictví. Táhnoucí se soudní pře je však držela na pochybách, zda o byty nakonec nepřijdou.

„Již několikrát jsem žádal zastupitelstvo, abychom provedli dohodu o narovnání. Nikdy můj návrh nebyl vyslyšen, až se mi zdálo, že váš právní zástupce se snažil vyložit věc tak, že pro Městys Klenčí je výhodnější věc řešit soudně, přičemž musím říct, že nikdy nebylo pochyb, že práce byly provedeny," prohlásil letos v lednu na jednání vrcholného orgánu Městyse Klenčí Pittner.

Zastupitelstvo, které se v Klenčí po komunálních volbách silně obměnilo, schválilo dohodu o narovnání na červnovém zasedání, přičemž do ní byly zakomponovány požadavky všech stran, které mají s domy co do činění.

„Dohodou o narovnání předejdeme dalším soudním procesům, které by jen zvyšovaly nejistotu nájemníků v bytových domech, a to by nebylo dobré pro nikoho. Ani nám by se v takových podmínkách nelíbilo žít, proto jsem moc rád, že jsme našli společnou řeč v řešení tohoto sporu a věřím, že to bude zejména ke spokojenosti nájemníků," sdělil nám svůj pohled na dohodu starosta Jan Bozděch.

Verzi dohody o narovnání, která byla schválena v červnu, bylo ještě nutné doladit.

„Schválení dohody nám ukázalo, zda je v zastupitelstvu městyse vůle takto spor řešit, a bylo výchozím bodem pro jednání s dalšími stranami. Vzhledem k závažnosti dohody se jedná o velice složitý dokument, a proto jeho přípravu nelze uspěchat," podotýká Bozděch a dodává: „Musím také říci, že pravidelně probíhaly schůzky s domovními důvěrníky o aktuálním dění a konaly se také dvě schůze se všemi nájemníky. Toto jsme považovali za velmi důležité, protože ač nejsou nájemníci součástí sporu, tak se jich vše samozřejmě bezprostředně týká."

Slova starosty nám potvrdil jeden z obyvatel domů.

„Všichni nájemníci jsou s dohodou seznámeni a souhlasí s ní. Záležitost se stále vleče. Do bytovek je třeba investovat, což v současné situaci není možné," uvedl Martin Janda.

Do konce října hotovo

„Jak můžeme vidět, ani takto dlouhý soudní spor nedokázal rozhodnout a čekání na další rozhodnutí soudu by se vleklo řadu dalších let. Proto spatřujeme v tomto řešení jedinou cestu, jak spor vyřešit efektivně a zejména ku prospěchu nájemníků bytových domů," podotkl první muž Klenčí a dodal, že tento měsíc by měla být k dispozici konečná verze dohody.

„Pokud vše půjde podle plánu, koncem října bychom měli vše podepsat a předat na katastr nemovitostí," prozradil starosta a doplnil, že po ukončení vlekoucího se sporu seznámí veřejnost s podrobnostmi.

„Přejeme si, aby se celý spor rychle a zdárně vyřešil v náš prospěch a byty nám byly převedeny do osobního vlastnictví," uvedl na závěr přání obyvatel bytovek Janda.