Položit květiny u hrobu klenečského rodáka, faráře a spisovatele Jindřicha Šimona Baara a poté se vydat pěšky přes hranici do bavorského Brodu – německy Furthu im Wald. 

Baarovým líčením pěší pouti manželů Králových do Brodu (1846), aby tam v kostele sv. Kříže poprosili o dědice, se nechal po otevření hranic inspirovat Oskar Kögler z Furthu (2. 8. 1917– 29. 2. 2004).

Jím založená tradice pěších poutí nezanikla ani po jeho smrti, neboť pomyslné žezlo po něm převzal syn Jürgen.

Jürgen Kögler převzal pomyslnou štafetu po svém otci Oskarovi.

„Můj otec byl známý svým tvrzením: ´Všichni lidé dobré vůle jsou vítáni!´ a ´Společně pro dobré sousedství!´. Vzpomínková pouť z Klenčí do Brodu je jednou z prvních a nejtrvalejších akcí překračujících hranice. V sobotu 15. září se uskuteční již po dvacáté. Motto Společné sousedství se táhne jako červená nit touto tradiční akcí. Proto na ní rádi uvítáme sousedy z obou stran hranice," vzkazuje Jürgen Kögler s tím, že pochod pořádá Kruh přátel česko-německého porozumění za podpory KČT Domažlice a Lesního spolku (Waldverein) a Horské služby (Bergwacht) Furth im Wald.

V půl druhé odpoledne se účastníci pouti sejdou na hřbitově v Klenčí, kde se po zastavení u Baarova hrobu vydají na zhruba osmnáctikilome­trovou cestu.

Hrob J. Š. Baara na klenečském hřbitově.

Ani letos nebude chybět odpočinek v lese, a to v místě, které bylo na počest iniciátora pěší pouti O. Köglera pojmenováno našinci jako Köglerovo zastavení. Bude je čekat malé občerstvení zpříjemněné hudbou.

Pochodníci se ve Furthu zúčastní od 19 hodin mše v kostele Sv. Kříže U Spasitele na odpočinku.

„Doufám, že i letos se rozproudí družná sousedská zábava v Kolpingově domě (Kolpinghaus na Konrad-Utz-Strasse – pozn. red.). Ta uzavře jubilejní putování a je při ní postaráno o českou muziku," uvedl Deníku Jürgen Kögler s tím, že zpět domů odveze české hosty z Furthu už tradičně autobus.