Pětadvacet let po sametové revoluci, 24 let poté, co usedl v Klenčí do křesla starosty, už do zastupitelstva městyse nekandiduje letos 60letý Karel Smutný. Za jeho éry se podařilo v Klenčí mnohé vybudovat. Přestavěla se například kasárna na byty, udělala se čistírna odpadních vod, sběrný dvůr, zavedl se plyn a podařila se spousta dalších věcí.

Nedávno se slavnostně otevírala nová silnice a na přestavbu je připravena Stará pošta. Nemrzí vás, že už nekandidujete?

Po pravdě řečeno nemrzí a jsem rád, že končím.

Opravdu? Proč jste se tak rozhodl?

Skutečně! Ve funkci jsem byl šest volebních období, celkem 24 let. Zaprvé jsem slíbil manželce, že skončím. To byl první důvod.

A další?

Druhý důvod byl ten, že jsem zjistil, jaký je o post starosty Klenčí enormní zájem. Ti, co se hrnou do zastupitelstev, přitom nevědí, co je čeká.

Můžete to blíže specifikovat?

To, co chystají pro starosty měst a obcí ti nejchytřejší z nás na Malé Straně, to je prostě neskutečné. Mohu to posoudit od roku 1990 a musím říct, že od té doby je na obcích nárůst byrokracie a administrativy 200, možná 300 %. Je to až absurdní.

Ještě něco ve vašem případě rozhodlo o tom, proč nekandidujete?

Určitě! Ve funkci jsem už moc dlouho a je třeba, aby si to vyzkoušel zase někdo jiný. Už jsem starý.

Během starostování jste se zejména v poslední době setkával s různými problémy, mezi nimi byly výtky směrované na vás, zastupitele i práci Úřadu městyse Klenčí. Čelil jste nedávno pokusu o vaše odvolání z postu starosty. Není to hlavní důvod, proč chcete zmizet z komunální politiky?

Řekl bych, že výhrady vůči starostovi, zastupitelům a vůbec vedení obce patří u nás k lidovému folkloru. To ostatně zjistíte, pokud se budete bavit s každým starostou. Některý to přizná, jiný třeba ne, ale v každé obci se najdou spokojení, méně spokojení a také nespokojení občané. Pokud všechno funguje, 90 % občanů dění v obci relativně nezajímá.

A co zbytek?

Je pět až deset procent obyvatel, kteří se o tyto věci zajímají, nicméně nemají vůbec představu, co to obnáší. Já se obávám, že u nás 95 % občanů nemá vůbec představu o platné legislativě ani o tom, jak má fungovat veřejná správa. Nemá pojem o tom, kolik existuje zákonů, které musejí obce dodržovat a respektovat často se skřípěním zubů…

…až tak?

Ano, protože některé jsou – jak jsem říkal – absurdní. Myslím si, že jakmile by všichni zjistili, co vedení obce obnáší, určitě by procitli.

Přesto se v Klenčí podařilo za 24 let mnohé vylepšit. Čeho konkrétně si vy osobně nejvíce vážíte?

Je toho asi více, ne jen jediná věc. Za stěžejní věc považuji to, že se podařilo už v roce 1990 připravit vizi, kam by Klenčí mělo směřovat. Pořídil se územní plán i plán hospodářského a sociálně-ekonomického rozvoje. To jsou záležitosti koncepce. Pak se podařilo naplnit spoustu věcí ze sociálně-ekonomického rozvoje: čistírna, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr, v podstatě z 80 % jsou v Klenčí vodovodní i kanalizační řady mladší 10 let. Podařilo se u nás vylepšit infrastrukturu, zdravotnictví i školství. Například nová tělocvična, to bylo čtyřicetileté přání sportovců. To všechno umožnilo, že v obvodu Městyse Klenčí je nyní přes 700 pracovních míst ve výrobě a možná 300 až 350 míst ve službách. Rád konstatuji, že služby jsou zde na velice dobré úrovni, stejně tak zdravotnictví a sociální oblast. Takže si myslím, že ti, kteří přijdou po nás, nebo konkrétně po mně, to mají velice dobře nastartované.

Pokud ale vím, musí Klenčí splácet úvěr.

Je pravda, že tyto dluhy existují, například za chodníky, ale myslím si, že splácení úvěrů by neměl být problém. Asi se bude muset rok počkat, než se začne něco dělat, ale v podstatě ze všech stěžejních věcí je všechno hotovo. Je zde kde bydlet, kam chodit k lékaři, škola i školka.

Je něco, co byste dnes s odstupem času udělal jinak? Víte o něčem, co se nepodařilo?

Spíše bych řekl, že na můj vkus to šlo všechno příliš pomalu.

Znáte důvod, proč nešlo postupovat rychleji?

Bylo to dané jednak finančními možnostmi a pak také tím neskutečným nárůstem byrokracie. Jako příklad mohu dát Starou poštu a její zamýšlenou změnu na Dům přírody Českého lesa. Téměř tři čtvrtě roku jsme čekali na rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o tom, jak máme soutěžit expozici. Zákon o zadávání veřejných zakázek je dle mého názoru naprosto nesmyslný. Jenom pro informaci: Obce a města kontroluje stovka institucí, teď ještě Nejvyšší kontrolní úřad.

Už víte, co budete dělat, až předáte funkci svému následovníkovi?

Jé, toho bude! V první řadě se nahlásím na úřad práce, a protože jsem si řadu let nevybral celou dovolenou, odpočinu si a trochu zvolním.

Jak přesně bude váš odpočinek vypadat?

Budu chodit s pejskem a těším se, že konečně bude čas i na mé koníčky, na práci se dřevem, protože rád vyřezávám. Kromě toho mne čeká větší zásah na zahradě, tam mám resty.

A co nové zaměstnání? Přece jen ještě nejste v důchodovém věku.

Do důchodu mám tři roky, ale otázku zaměstnání zatím neřeším.

Je něco, co byste chtěl popřát, vzkázat nebo poradit tomu, kdo vás na úřadě nahradí?

Poradit? Každá rada drahá. Snad jen tolik, aby nezasahoval do obsazení úřadu městyse a nechal ho, tak jak je. Podle mého názoru je dobře obsazený, byť existují kritici poukazující na počet úředníků. Ti ale vůbec nemají pojem a nevědí, co všechno úřad musí zajišťovat a dělat. Spíš bych se přimlouval za to, aby poslouchal názory úředníků, protože právě ti vědí, o co přesně jde. Vzkázal bych svému nástupci a ostatně i celému jeho týmu, aby si uvědomili, že dělat starostu či zastupitele je služba veřejnosti se vším všudy – příjemným i nepříjemným – a ne služba sobě.