Nové vedení Plzeňského kraje schválilo navýšení dotace pro Hospic sv. Lazara v Plzni, který se kvůli koronavirové pandemii potýká s finančními problémy. Rada kraje tomuto zařízení přidala 200 tisíc korun. Poskytnutí financí bude ještě schvalovat zastupitelstvo.

Kraj už v roce 2020 poskytl hospici jeden milion korun. „Příspěvek poputuje na činnost hospice, protože kvůli koronavirové krizi došlo na určitou dobu k omezení jeho provozu a hospic přišel o některé sponzory z řad právnických osob,“ uvedla hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Navýšení financí

Hospic proto požádal kraj o navýšení finančních prostředků. „Rádi bychom ukázali, že si činnosti hospicu, zejména v oblasti hospicové a paliativní péče, nesmírně vážíme, a proto jsme ještě schválili dofinancování dotace o dvě stě tisíc korun,“ vysvětlila Mauritzová.

Hospic rovněž od 8. do 18. prosince pořádá on-line benefiční aukci. Zájemci se mohou zaregistrovat na webových stránkách aukce.hsl.cz.

Sv. Lazar je jediným lůžkovým hospicem v Plzeňském kraji a poskytuje péči lidem v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění a jejich blízkým.