V tamní sokolovně vystoupila Plzeňská filharmonie, která přednesla instrumentální skladbu Antonína Dvořáka – violoncellový koncert h moll, violoncellové sólo patřilo Michaele Fukačové, muzikantce žijící v Dánsku. Posluchači si poté vyslechli 4.symfonie f moll Petra Iljiče Čajkovského.