Koncert pořádá Městské kulturní středisko „Modrá hvězda“ a zazní na něm výhradně česká hudba. Na úvod orchestr přednese symfonickou báseň Zlatý kolovrat od Antonína Dvořáka, poté se rozezní Fantazie pro housle a orchestr g moll Josefa Suka a program uzavře Symfonie č. 6 s titulem Symfonické fantazie od Bohuslava Martinů.

Plzeňské filharmoniky bude řídit jejich šéfdirigent Chuhei Iwasaki. Studoval konzervatoř v rodném Tokiu a dále se hudebně vzdělával už v Praze – jak na konzervatoři, tak na Hudební akademii múzických umění. V současnosti působí na pražské konzervatoři jako pedagog.

Pejsek Míša byl krutě týrán. Uvázaný u zdi, řetěz měl zarostlý do krku. Upozorňujeme, že záběry jsou drastické.
Otřesné. Pes byl připoutaný na skobě u zdi, řetěz měl zarostlý do krku

V sólovém partu Sukovy skladby se představí houslista Jan Mráček, plzeňský rodák a nyní koncertní mistr České filharmonie, který zároveň sólově koncertuje s významnými symfonickými orchestry po celém světě. Před třinácti lety se stal nejmladším laureátem Mezinárodní hudební soutěže Pražského jara a v roce 2014 zvítězil v Mezinárodní houslové soutěži Fritze Kreislera ve Vídni.