„Rada města schválila smlouvu o dílu na vypracování prověřovací studie na rozšíření objektu Domova se zvláštním režimem se společností MEPRO s. r. o.,“ informoval místostarosta Radek Wiesner.

„Zpracují a prověří náš záměr na pozemku stávající zahrady sousedního objektu, který je ve vlastnictví města, vybudovat nový ubytovací pavilon,“ doplnil Wiesner s tím, že studie bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci.

Pavilon by měl domov rozšířit o osm dvoulůžkových pokojů.

Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách či osobám se stařeckou demencí. „Nyní se tam nachází asi 24 lůžek a navýšení kapacity je potřeba,“ doplnil Wiesner.