Po temné historické události, jíž bylo její stržení, ve vesnici letos znovu vyrostla a v září se jí dokonce dostalo požehnání od biskupa Tomáše Holuba. Aby ždánovská kaple získala současnou podobu, museli obyvatelé nashromáždit 750 tisíc korun.

V obci se původně nacházel kostel sv. Kolomana z roku 1648. Po požáru střechy byla stavba na příkaz komunistů v roce 1963 stržena, ovšem z paměti obyvatel nezmizela. Proto na místě kostela vznikla nová kaple s původním zvonem, který biskup Holub rovněž posvětil.

Při sbírce byl o dar požádán i místní řemeslník Jan Skalák. Poukázal však na to, že má mladou rodinu a na stavbu domu. Nicméně slíbil, že rozsáhlé práce poskytne pro stavbu zdarma. Jeho ochotu a angažovanost ocenil český pivovar Bernard, který Skalákovi udělil cenu „Bernardova cena Fair play“, která pro něj a jeho přátele zaručuje pivo zdarma po dobu jednoho roku.

„Cena má za cíl zvýraznit lidi, kteří vynikli příkladným a obdivuhodným závazkem. Stávají se vzory pro ostatní,“ řekl Zdeněk Mikulášek z pivovaru Bernard.

Oficiální slavnost se konala 16. prosince. Starosta Štěpán Krutina v úvodním slovu našel slova chvály i pro místní historičku Marii Rojtovou, jež sbírku iniciovala.

Padla i zmínka, že pro biskupa Tomáše Holuba to v rámci diecéze byla první nová kaple – do té doby otevíral jen zrekonstruované.

Karl Reitmeier