Otevření ale nebude jen jedno, ale data jsou hned tři. To nejdůležitější, které nejen místní zajímá je, kdy budou moct ochutnat první půllitr domažlického piva. Pivnice, kde bude pivo k dispozici, otevře 27. července od 14:00.

Areál pivovaru si ale budou moct návštěvníci prohlédnout mnohem dříve. Zvědavce v Kulturním centru Pivovar přivítají příští pátek, 24. července. Přijít mohou kdykoli mezi 10:00 a 17:00. K vidění bude nejenom prostor minipivovaru, ale i jeho zázemí či městská knihovna.

Nicméně pivo už se v Domažlicích vaří, a to od 15. července. Kromě vhození chmele do kotle všichni tři sládci - Jana Müllerová, David Bierhanzl a Bohuslav Hlavsa - zazvonili na zvon Advent pro zdar svého počínání. Zazvonit právě na Advent mělo i svůj důvod. Navázalo se tak na stovky let starou tradici spojenou s vařením piva v Domažlicích. Právě tento zvon v minulosti oznamoval Domažličanům vydávání mláta. Dostal podle toho dokonce přezdívku Mlatný zvonek. Zvon Advent pocházející z 15. století má v opise dodnes i čitelný nápis třikrát se opakující Hilf Gott mir, nebo-li 'Pomáhej mi Bůh'. Do roku 1747, kdy Domažlice postihl jeden z největších požárů v historii, visel na ráhně zvonice dolejší brány.

První várce piva vařené v domažlickém pivovaru se navíc dostalo i požehnání. Toho se ujali emeritní plzeňský arciděkan monsignor Emil Soukup a domažlický farář Miroslaw Gierga.

Chmel do kotle kromě sládků vhodili i církevní hodnostáři, zástupci současného i bývalého vedení města Domažlice i ponocný Roman Holub.