Dohoda dvou vítězů. Do takové fáze se dostal projekt přeměny historického objektu domažlického pivovaru v moderní multifunkční centrum. Odborná porota vybrala ze 23 projektů  v architektonické soutěži dva vítězné návrhy. Na jednom ji zaujalo řešení pláště budovy, druhý zabodoval uspořádáním interiéru.

„Atelier Mepro získal licenční smlouvu na úpravu pláště od druhé vítězné firmy. Můžou tak začít projekční práce," konstatoval starosta Miroslav Mach.

Ve spodní části objektu budou výstavní prostory, samotný pivovar s tanky, spilkou i varnou, kam by mělo být vidět skleněnou podlahou restaurace v 1. patře. Její hosté tak budou mít možnost vidět proces přípravy zlatavého moku. V prvním patře bude i přednáškový sál pro zhruba 200 osob.

Do dvou pater by měla zasahovat městská knihovna. „Dvojnásobná plocha oproti našemu současnému působišti je jedním z největších přínosů plánovaného přesunu," zhodnotila ředitelka Lenka Schirová. V novém by knihovna měla obsadit až 400 m².

„Bude to znamenat větší komfort pro čtenáře. Ve větším  a přehlednějším prostoru bude k dispozici více knih," dodala ředitelka. Zaměstnankyně této instituce ocení i navazující sklady. Depozitáře jsou totiž nyní umístěny v jiném domě než je samotná knihovna. Knihovnice tak musí docházet do  jiné budovy ve Školní ulici.

V posledním patře multifunkčního centra by měl být vybudován výstavní sál, ve kterém by mohla být stálá expozice připomínající husitskou historii Domažlic nebo by se případně expozice mohla obměňovat.

Projekt na definitivní podobu areálu by měly být hotový do dubna, poté bude následovat výběrové řízení na stavební práce.

„Jejich zahájení odhaduji na přelom let 2013/14. Minimálně tři měsíce bude trvat výběrové řízení a vzhledem k velikosti zakázky očekávám i případná odvolání neúspěšných kandidátů," uvedl Mach.

„Celkové náklady jsou nyní odhadnuty na 74 milionů korun bez DPH," vyčíslil Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku domažlické radnice.