Společné projekty domažlického Gymnázia Jindřicha Šimona Baara a Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu mají své pokračování v podobě dalšího dvojjazyčného, německo-českého představení. Jeho název zní Ktož sú boží bojovníci a formou symbolické zkratky ukazuje zrod, vzestup i zánik husitského hnutí.

Účinkujícími, z nichž každý vystřídá několik rolí, je šestice domažlických gymnazistů a skupinka bavorských studentů. Celoroční náročné přípravy a nácviky vyvrcholily premiérovým představením pro studenty vyšších ročníků Gymnázia J. Š. Baara a Obchodní akademie v Domažlicích, jež se uskutečnilo poslední zářijové pondělí ve velkém sále MKS.

„Nepokoušíme se ukázat věrný historický obraz husitského hnutí. Vidíme je více jako předchůdce řady dnešních sociálních, národnostních a náboženských hnutí, jež se pokoušejí o základní změnu společnosti. Na začátku stály vždy velké ideály. A co z nich zbylo?“ nastínil svůj umělecký záměr autor scénáře a režisér v jedné osobě, zkušený pedagog Siemensova gymnázia Wolfgang Friedl.

Představení je vzdáleno idealizaci této etapy české historie a nezastírá, že husitské období bylo kruté, jako byl krutý celý středověk. Protože hra má oslovit mladé diváky, vsadil Friedl na moderní formu dramatického umění a nebál se trochu experimentovat.

Vydařená premiéra
Tuto skutečnost ocenila také ředitelka domažlického gymnázia Jana Štenglová, která si premiéru nenechala ujít. „Důležité je, že hrají mladí pro mladé. Zaujala mne výborná práce s divadelní symbolikou, hudbou a pohybem. Volba tématu byla velmi odvážná, neboť husitské období je na obou stranách hranice interpretováno zcela odlišně. Představení pak ukázalo, že žádné období dějin nelze vnímat černobíle,“ shrnula své dojmy z představení a dodala, že velké uznání zasluhují všichni, kdo se na přípravách a realizaci tohoto projektu podíleli.

Účinkování svých vrstevníků dokázalo ocenit i studentské publikum. Důkazem byla také poměrně rychlá změna atmosféry v sále. Po počátečním šumu a neklidu hlediště za chvilku ztichlo a pozorně sledovalo dění na jevišti.

„Musím ocenit herecké výkony našich spolužáků, určitě je stálo hodně úsilí a času, než všechno nacvičili,“ uvedla studentka čtvrtého ročníku gymnázia Lucie Nováková.

Spokojeni byli rovněž samotní účinkující, kteří představení nacvičovali během několika soustředění, jež probíhala střídavě v Domažlicích a v Regensburgu. „Před spolužáky se mi hrálo dobře. I když jsme teď v Domažlicích nestihli předem odzkoušet celé představení, tak se povedlo,“ nezastíral úlevu Miloš Majer, jenž hrál roli Jana Husa.

Ulehčení bylo po domažlické premiéře znát také na Wolfgangu Friedlovi. „Jsem šťastný, že všechno klaplo a že studenti podali takový výkon. Poznali jsme kus společných dějin a podívali se na ně jinýma očima,“ sdělil Friedl a neopomněl ocenit ani přínos své kolegyně Reginy Leitnerové, která vybírala hudbu a spolu s ním řídila nácviky představení.

Nemalý podíl na zdaru tohoto bavorsko-českého projektu má také Emilie Nosková, jež je jeho garantem na domažlickém gymnáziu.

„Po počátečních rozpacích, zda zvolené téma bude možné ztvárnit tak, aby bylo srozumitelné pro mladou generaci, vzniklo zejména zásluhou pana Friedla živé, poutavé a dá se říci, že i symbolické představení. K tomu, že vzbudilo zájem publika, určitě přispělo využití téměř všech moderních divadelních postupů - pohybu, výrazné hudby, projekce i práce se světly. Hra pak strhla všechny účinkující, kteří podali opravdu vynikající výkony,“ nezastírala Nosková svoji spokojenost.

Další prezentací projektu budou dvě představení v Regensburgu, která budou sehrána již zítra, 9. října.

Autor: Jan Pek