Její trvání bylo nyní o týden prodlouženo, a v malém sále MKZ Horšovský Týn ji tedy můžete zhlédnout až do neděle 6. července.

Výstava útržkovitě mapuje dvacetiletou historii Stopařů, především prostřednictvím fotografií z letních táborů a celoročních akcí. Dále představuje články, jež vycházely v horšovskotýnském zpravodaji, něco málo se návštěvníci dozvědí i o organizaci Pionýr jako takové, včetně ukázek pionýrského časopisu Mozaika.

Velkou část výstavy tvoří nejrůznější vzpomínkové předměty a materiály právě z táborů a akcí minulých.
„Perličkou výstavy je nástěnka, na níž jsou vystavena dochovaná průkazová fota, u nich se návštěvníci upřímně baví," popisuje vedoucí Stopařů Renáta Karbanová. „Těžko se popisují zážitky, kdy vidíte lidičky, jak se na fotkách poznávají, či žáky, kteří počítají, kolikrát na fotkách uvidí svoji paní učitelku," dodává.

Pionýrská skupina Stopaři vznikla odloučením od bývalé PS Ivo Švíglera, která v Horšovském Týně působila dlouhá léta.

„Zkrátka jednoho dne se Stopaři rozhodli, že by rádi kráčeli trochu odlišným směrem než dosud," vysvětluje Karbanová. Tehdy, ještě pouze oddíl Stopaři, měla vše pevně v rukou vedoucí Miroslava Foltýnová (Kolenská). Po založení nové pionýrské skupiny, na přelomu let 1993 – 1994, zůstala pevná základna lidí, kteří se nadále chtěli věnovat dětem.

Stopaři se neztratili, fungovaly tenkrát dokonce dva oddělené oddíly. Pionýři se účastnili mnoha sportovních, tábornických a naučných her a soutěží, od okresních kol až po republiková finále.
Stopaři pořádali a stále pořádají každým rokem letní tábor a v minulých letech se zúčastnili i několika mezinárodních táborů ve Francii, Belgii a Rakousku.

Po několika úspěšných letech předala Miroslava Foltýnová velení současné vedoucí Renátě Karbanové.
Stopaři se scházejí na pravidelných pátečních schůzkách a nyní mají ve svých řadách 54 stálých aktivních členů.

Horšovskotýnští pionýři stále pořádají letní tábory, akce pro veřejnost, jako je Dětský maškarní karneval, Drakiáda či Jarní šlapání, ale také akce pro své členy v rámci Pionýra, jako je Ledová Praha, různé víkendové pobyty či účast na republikových setkáních pionýrů.