Po úvodním slovu místostarosty Domažlic Stanislava Antoše a krátké bohoslužbě, již sloužil domažlický farář Miroslaw Gierga, položili zástupci města spolu s dalšími občany reprezentujícími organizace politických vězňů, Sokola a s představiteli Českobratrské církve evangelické kytice a poklonili se památce všech, kteří se zasloužili o vznik naší republiky.

Pietní akty proběhly i u Pomníku svobody v Domažlicích a také v Havlovicích.