Cena Srdce nemocnic Plzeňského kraje se předávala při slavnostním večeru na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni. Za obětavou, odbornou a zodpovědnou práci a pomoc rozvíjet a zlepšovat péči v krajem vlastněných zdravotnických zařízeních bylo předáno zdravotníkům i nezdravotníkům celkem 25 skleněných sošek se symbolem srdce.

„Práci zdravotníků náleží velký respekt. Zpravidla první ho vyjádří spokojený pacient a nejbližší kolegové. Předání této ceny je vyjádřením velkého uznání i všech nás ostatních,“ uvedl předseda představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje Marek Kýhos s tím, že dobrou medicínu, jaká se dělá v rodinných nemocnicích kraje, lze trvale dělat jen s erudovaným, motivovaným a spokojeným personálem.

„Je proto naší velkou ambicí se v tomto směru dále posouvat,“ doplnil.
V každé z nemocnic v Domažlicích, Horažďovicích, Klatovech, Rokycanech, Stodu a Svaté Anně v Plané se vybírali nejlepší pracovníci ve čtyřech kategoriích. Volili je přímo zaměstnanci jednotlivých nemocnic. Kromě nich byla hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem za dlouhodobý přínos krajskému zdravotnictví a příkladnou péči o dětské pacienty oceněna in memoriam i Vladimíra Speierlová z Domažlické nemocnice.

DRŽITELÉ CENY SRDCE NEMOCNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE Z DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE

Vladimíra Speierlová – vrchní sestra dětského oddělení byla oceněna in memoriam za dlouhodobý přínos krajskému zdravotnictví a příkladnou péči o dětské pacienty.

Richard Kubec – sanitář na interním oddělení působí v domažlickém zdravotnickém zařízení už 20 let.

Růžena Krippnerová – staniční sestra na chirurgickém oddělení i přes zdravotní problémy ve svém blízkém osobním okolí zůstává trvale spolehlivá, zodpovědná a je opěrným bodem celého oddělení.

Barbora Hrušková – vedoucí lékařka gynekologicko porodnického oddělení je díky své vysoké profesionalitě a ochotě oblíbená u pacientek a rodiček, díky pracovnímu nasazení a odbornosti je pilířem svého pracoviště.

Miroslava Frčková – dokumentační pracovnice interního oddělení, která je díky svým znalostem, dovednostem a svědomitosti nepostradatelnou nejen na svém úseku, ale pomáhá s dokumentací v celé Domažlické nemocnici napříč odděleními.