„ I na našich schůzích je patrná velká absence členů," konstatoval předseda okresního klubu Svazu PTP Jiří Hezký. Na pondělní výroční schůzi přišlo 13 členů, zhruba polovina z registrovaných.

„V ústřední radě, která má koncem listopadu jediné letošní zasedání, rozhodneme, zda svaz svoji činnost ukončí v příštím roce," informoval přítomné Hezký, který je sám členem ústřední rady.

„Zda činnost svazu ukončit je těžká otázka. Snažíme se držet činnost do poslední chvíle. Členové výboru se přiklánějí k variantě činnost ukončit, řadoví členové chtějí pokračovat dál. Nikdo z nich se ale do práce ve výboru nehrne," popsal situaci šéf krajské organizace Richard Smola.

Organizace proto v příštím vydání svého zpravodaje zveřejní anketu, do níž by se měli zapojit všichni členové a rozhodnout tak, zda sjezd v listopadu 2016 rozhodne o konci organizace.

Smola připomněl i jeden z dalších důvodů, který může podpořit myšlenku na konec činnosti Svazu PTP.

„Nový občanský zákoník stanovuje, že v názvu organizace už nesmí být slovo Svaz. Přejmenování by s sebou přineslo například změnu stanov a podobně," zmínil.

Náplní činnosti domažlického klubu Svazu PTP ČR byl boj za nápravu křivd jeho členů v minulosti. Velký důraz kladl předseda Jiří Hezký na organizování besed ve školách, kde dětem pétépáci předávali své životní příběhy.

Svaz PTP spolu s Konfederací politických vězňů a Městem Domažlice stál u zrodu pamětní desky na památku obětem komunistického režimu, která stojí v zahradě Chodského hradu.

Pomocné technické prapory (PTP) byly útvary Československé lidové armády, které v letech 1950–1954 fungovaly pro internaci a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob, podléhajících tehdejšímu brannému zákonu. Důležitým důvodem jejich vzniku bylo i zajištění levné pracovní síly pro vybraná hospodářská odvětví.(Zdroj: Wikipedia)