Během víkendu přineslo do místního kulturního domu hračky pro své nemocné kamarády pětatřicet dětí, a to nejen z Tlumačova, ale i z okolních obcí, Domažlic a Kdyně.

„Zájem lidí pomoci rodinám, které se ocitly v náročné situaci po zjištění postižení dítěte, mne dojal až k slzám. Nečekala jsem, že se najde tolik dětí, které se vzdají svých hraček, aby pomohly nemocným. Jsme za tuto pomoc nesmírně vděční, protože raná péče je poskytována v domácím prostředí a je zdarma. Koupit nové hračky, které jsou drahé, je pro nás prakticky nemožné," řekla zástupkyně diakonie Pavla Skalová, která předala předsedkyni UCHA Lence Ticháčkové poděkování za podporu.

Každý z dárců byl odměněn perníkovým medvídkem, které upekla členka UCHA Marie Homolková.  V neděli, kdy byla sbírka ukončena, proběhlo slosování všech dárců hraček o pěkné ceny.

„Chtěla bych všem moc poděkovat. Zástupkyně diakonie si všechny hračky odvezly. Sešlo se jich tolik, že se stěží vešly do dvou osobních aut," řekla Ticháčková.