Na první setkání s keramickou hlínou se těšilo celkem 25 přihlášených dětí od předškolního věku až po desetileté školáky. Kroužek vedou žákyně prvního a druhého ročníku oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.

Jelikož součástí jejich odborné výuky je i keramické modelování s didaktikou, zrodil se nápad vyzkoušet si práci s dětmi přímo takříkajíc v terénu. Tato činnost je pro děti velkým dobrodružstvím, ale také zkouškou trpělivosti a pečlivosti.

Pro žákyně oboru předškolní a mimoškolní pedagogika je zase tato cenná zkušenost obohacením jejich prvních nesmělých začátků v pedagogické činnosti. Atmosféra je velmi pozitivní a výsledkem jejich společného snažení jsou i první glazované keramické výrobky, které jsou vystaveny v prostorách odborných učeben. Zároveň je zde také umístěna pec na vypalování.

Didaktické zkušenosti získávají žákyně oboru předškolní a mimoškolní pedagogika i v jiných aktivitách. Takovými aktivitami je například týdenní individuální praxe v mateřském centru Duhový svět, kde se žákyně přímo podílí na pedagogickém procesu, například i tím, že hravou formou vyučují základům angličtiny, nebo pracují s interaktivní tabulí k interpretaci dětských pohádek.

Další konkrétní pedagogickou zkušeností je nácvik loutkových divadelních her, které zhlédla již řada malých diváků nejen z Horšovského Týna.
Děti z Dětského domova Nová Ves navštívily počátkem března poslední hrané představení Červená Karkulka, pro které velmi povedené loutky vyrobily samy žákyně dnes již druhého ročníku Předškolní a mimoškolní pedagogiky.

Autor:Jaroslav Čedík