Socha chodského psa, která byla nedávno odhalena na Hrádku v sousedství Chodské chalupy, je terčem různých dohadů.

„Stojí na pozemku našeho klubu turistů, který má pan Hrbáček pronajatý. Nic nám předem nehlásil,“ poznamenává Karel Bílek, místopředseda KČT Domažlice.

Jakým způsobem hodlají turisté dále postupovat?

„Právě budeme zjišťovat na stavebním úřadu, zda umístění a výstavba sochy nepodléhá například stavebnímu povolení či ohlášení stavby. Je mi divné, že nám to nebylo oznámeno stejně jako v případě, kdy pan Hrbáček potřeboval na pozemku vybudovat vrt a dávali jsme mu k tomu svolení,“ sdělil včera Deníku předseda domažlických turistů Petr Matějka.

Deník proto vznesl dotaz na Stavební úřad při MěÚ Domažlice. „Na sochu psa z hlediska stavebního zákona není pohlíženo jako na stavbu, nýbrž se jedná o výtvarné dílo v krajině, na které není třeba stavebního povolení ani územního souhlasu,“ prohlásila Ivana Sladká.

Co na téma ´pes´ říká podnikatel Hrbáček?

„Stoprocentně počítám s tím, že turistům dodatečně dám písemně to, co jsem diskutoval s jejich předsedou, když jsme se potkali na náměstí v Domažlicích. Písemnou formu jsem ale opomněl. Co se týče sochy psa, stojí na desce s kotevními oky, aby se dala kdykoli přemístit. I s tím jsme předem počítali,“ vysvětlil Václav Hrbáček a dodal, že s obcí Újezd bylo umístění psa konzultováno.

„Žádali jsme obec o vyjádření, zda socha nenaruší ráz kopce. Byla hotová maketa psa, kterou jsme představili ještě před jeho vytvořením, proběhlo to tam i zastupitelstvem,“ zakončil Hrbáček.