„V dětství mě pokousal pes. Do té doby jsem si u nás na vesnici s nimi ráda hrála jako každé jiné dítě. Od té doby mám z nich ale velký respekt a třeba ke známým nevejdu za plot, až když svého psa zavolají k sobě a drží ho,“ popisuje svoji zkušenost paní Jarmila z domažlického sídliště Kozinovo Pole.

„Vadí mi proto, když po chodníku jde pes, kterého jeho pán nemá na vodítku. Po své zkušenosti mám strach, i když vím, že velká většina psů mi neublíží,“ dodává Domažličanka.

Pohyb psů na veřejných prostranstvích upravuje městská vyhláška z roku 2005.

„Stanovuje, že pes se na území města nesmí nikdy pohybovat bez majitele či jiné osoby a povinností této osoby je vést psa vždy na vodítku,ů připomíná velitel domažlické městské policie Petr Kubal.

Právě strážníci jsou kompetentní dohlížet na dodržování této vyhlášky.

„Nedodržení je kvalifikováno jako přestupek. Naši strážníci majitele psů, kteří své psy venčí bez vodítka, na toto upozorňují prozatím formou domluvy, tedy bez jakýchkoliv sankcí,“ říká velitel, ale zároveň připomíná: „ V případě řešení tohoto přestupku v blokovém řízení je možné majiteli psa udělit pokutu do výše 5 tisíc korun, v případě správního řízení je maximální výše sankce stanovena hranicí 30 000 Kč.“

Kromě vedení psa na vodítku mají majitelé i další povinnosti.

„Pokud osoba vlastní psa služebního či bojového plemene, je při pohybu na veřejném prostranství povinna nasadit tomuto psu náhubek (tzv. košík). Osoba vedoucí psa je také povinna zajistit úklid veřejného prostranství od případných exkrementů,“ zmínila preventistka Městské policie Domažlice Věra Říhová.

Strážníci při odhalování zmíněných přestupků využívají městské kamery.

„Naši operátoři mají již vytipovány lokality, kde k uvedeným přestupkům dochází a případnou recidivu tak můžeme efektivně postihovat,“ dodává mluvčí Říhová.