Nebylo těžké uhodnout, že se jedná o Pec pod Čerchovem. Podobu znaku obce vybírali koncem roku 2011 sami obyvatelé.

„Uspořádali jsme anketu, do níž se zapojila zhruba polovina obyvatel Pece. Na výběr měli ze tří návrhů, přičemž největší podporu získal návrh číslo jedna," vysvětlil tenkrát starosta Jan Riederer a dodal, že s vkusem občanů i jejich výběrem je velice spokojený.

Na vybraném návrhu zelená barva polceného štítu znázorňuje okolní lesnatou krajinu, červená barva představuje roztavené železo a sklo.

Uprostřed nalezneme symbol vysoké pece, neboť obec byla založena díky tomu, že zde vznikla vysoká pec.

Dalším atributem obecních symbolů jsou dvě zkřížené sklářské píšťaly, dále zkřížená sekera s koplicí, které poukazují na dlouholetou obživu obyvatel Pece pod Čerchovem – dřevorubectví, jímž se i dnes živí někteří obyvatelé vsi.

Zbylé dva nepoužité návrhy obsahovaly i symboly zlatého či zeleného trojvrší charakterizující hornatou krajinu, stříbrný šraňk, který byl na původním znaku rodu Lamingenů z Albenreuthu, zlatou kouřící pec a také zlaté dělové koule, které se v Peci kdysi vyráběly.

Znak obce a vlajka byly veřejnosti představeny v červenci 2012 při setkání rodáků, symbolům obce zároveň požehnal klenečský farář P. Libor Buček.

Víte, komu patří?

Uhodnete, které chodské obci našeho regionu patří tento znak s mečem a dvěma čakany? Odpověď se dozvíte opět v sobotním vydání.

Víte, komu patří?