Ke stejnému stolu domažlické fary jako před dvěma lety jsme usedli s farářem Miroslawem Giergou (45 let) a s trochou nadsázky se dá říci, že jsme pokračovali v započatém rozhovoru. Jen téma jsme aktualizovali.

Jak vnímáte poněkud nezvyklou únorovou rezignaci papeže Benedikta XVI (Josepha Ratzingera) na svůj úřad?
„Vzhledem k tomu, že k takovéto události došlo po několika stech letem, vyvolalo to emoce i možná vzhledem ke kontrastu, že předchozí papež Jan Pavel II. zůstával v úřadu až do své smrti. Vzpomněl jsem si tehdy na situaci v Polsku, kde jde každý farář v 65 letech do důchodu. Navíc každý biskup musí v 75 letech podat rezignaci a žádného z nich nikdo neobviňuje z pohodlnosti, nebo tím spíše ze zrady církve. Tak proč by na to neměl mít nárok papež? Tím, že nebude vykonávat svůj úřad, nepřestane přece sloužit Bohu nebo církvi. Jistěže papežovo rozhodnutí přišlo po zralé úvaze a bylo to svým způsobem hezké… Já osobně si nejen za to Ratzingera moc vážím, klobouk dolů."

Společností hýbe otázka církevních restitucí. Máte v Domažlicích nějaké pohledávky?
„To zpracovává plzeňské biskupství. Dostal jsem seznam, který mám ověřit, ale nejsou tam žádné velké pozemky ani budovy. Volal mi nedávno člověk, který to zpracovává, a povídá: máte v Domažlicích stavební pozemky za 9 milionů – říkal jsem si, kde to je? A ony to jsou pozemky, na kterých stojí fara a kostely a ty nám stejně patří."

Pojďme od pozemských statků k věcem duchovním. Nedávno jsem zalistoval Biblí. Jak vůbec tuhle knihu definovat?
„Bible je zjevené boží slovo. Je to slovo, které Bůh zjevil člověku a je to svým způsobem odpověď na všechny důležité otázky, které život doprovázejí. Pro věřícího může být největším problémem mlčení Boha. Ptám se a čekám odpověď. Jestliže žiju ve vztahu s Bohem, tak s ním musím komunikovat, jako je tomu ve všech vztazích. V mezilidských je to snadnější, s Bohem můžeme narazit na problém jak se vyhnout jakési iluzi. Člověk něčemu musí věřit, ale já chci věřit tomu, co je pravdivé. Já se nechci dostat do iluze, nechci být podveden… Chci, aby moje víra byla založena na něčem objektivním. Boží slovo je dosti náročné."

Čtou věřící Bibli?
„Jsou k tomu vedeni a můžu říci, že čtou. Někteří ji čtou pravidelně doma, třeba v rámci připravených diecézních programů, vnímají to jako součást osobní modlitby. Ale nepodceňoval bych ani čtení Bible, které probíhá při bohoslužbách."

Dostali jsme se do kostela – jsou kázání během roku nějak tématicky rozdělena?
„Řídíme se liturgickým kalendářem, modlitby jsou v Misálu a Lekcionáři, to jsou naše dvě hlavní knihy."

Co je kázání, na co je zaměřené a jak si vybíráte téma?
„Je to na konkrétním kazateli. Homilie je zjednodušeně řečeno komentář vycházející z biblických čtení a já se snažím ty náročnější texty vysvětlit. Kázání vycházejí z aktuálních událostí, probíráme morální otázky, význam Desatera. Mám zde šanci oslovit najednou 300 lidí a někdy se musím bránit pokušení řešit problémy, které sem nepatří, třeba politiku.

Jako roli hrají v církvi barvy ornátů?
„Barvy ornátů vyjadřují liturgický rok. Podle barvy oblečení faráře už víme, jaký máme den. Zelená znamená, že je liturgické mezidobí, není žádný svátek. Fialová barva má tři možnosti – buď je doba adventní, nebo postní, anebo pohřeb, kdy může být i černý ornát. Červená se obléká na svátky a památky mučedníků, protože červená barva představuje krev. Bílá je slavnosti Páně a svatých, kteří nebyli mučedníci. Modrá patří Panně Marii a jejím svátkům. Pro třetí neděli adventní a čtvrtou neděli postní se používá růžová, zlatý ornát pak nahrazuje všechny ostatní."

Jakou barvu ornátu má kněz na Vavřinecké pouti?
„Svatý Vavřinec zemřel mučednickou smrtí, tak to je červená. Když je více kněží – jako třeba na Vavřinečku, a pro všechny nejsou ornáty stejné barvy, nosí se alba, bílé spodní šaty a přes to červená štóla. Sám mám červený ornát s krásnou chodskou výšivkou."

Autor: Zdeněk Huspek