„Dalo by se čekat, že strach a respekt z tohoto data bude držet na uzdě například sázkaře. Opak je pravdou! Sázkaři si z pátku třináctého udělali doslova svátek. Počet prodaných tiketů je pravidelně třikrát vyšší než v jiné dny,“ sdělila mluvčí Sazky Veronika Diamantová s tím, že dle statistik Sazky, je velice populární i samotné číslo 13, které za své oblíbené označuje až pětina sázkařů.

„Pátek je již konec týdne, už tím je pro mě dnem plný optimismu a těšení se na víkend. A třináctého jsem se narodil. Obecně je tedy třináctka pro mě šťastné číslo,“ prozradil Václav Jonáš z Domažlic.

V letošním roce nás čeká pouze jeden pátek třináctého, a to 13. května. Průměrně bývá dvakrát ročně, jako tomu bude v roce 2023.

„Na 13. května máme plánovanou jednu svatbu. Ti lidé vyloženě chtěli pátek třináctého,“ řekla Deníku Lenka Volfíková z domažlické matriky. Najdou se i tací, kteří by svatbu v pátek třináctého, a ke všemu květnovou, nechtěli ani za nic. „Svatba v Máji, do roka máry“, říkají pověrčiví.

Aleš Malár miluje svobodu, focení, cestování a pokořil i nejvyšší horu Afriky.
Z Klenčí se dostal přes Kilimandžáro až na soutěž krásy

Pátek třináctého si získal špatnou pověst. Přestože řada Čechů považuje tento den za běžný, někteří raději zůstávají doma, aby se vyhnuli smůle.

„Je mi to úplně jedno, je to den, jako každý jiný,“ tak vnímá pátek třináctého Miloslav Diviš z Kolovče.

Původ pověr spojených s pátkem třináctého není zcela jasný. Je možné, že vychází z událostí, které však nelze zcela ověřit.

Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus a při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí. Ten třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil.

Židé považovali třináctku za nešťastnou, protože třináctým písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M, což je první písmeno ve slově Mavet, které znamená smrt.

Komedie Čest nade vše v podání Divadelního spolku při MKS Poběžovice.
Poběžovičtí divadelníci hrají už více než 70 let, v sobotu pobaví lidi v Mířkově

Zcela reálný základ má tato pověra v pátku 13. října 1307. Právě tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů, po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z těchto rytířů po celé Evropě a následný zánik řádu. Od tohoto dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den.

Zavřené zůstanou v pátek třináctého i některé lékařské ordinace. Lidé se v tento den vyhýbají i operacím.

Černá kočka přes cestu, klepání na dřevo, rozbité zrcadlo nebo naopak střepy přinášející štěstí, se řadí mezi další oblíbené české pověry.