Společně s paní učitelkou si prvňáčci připravili pásmo básniček a písniček, při němž používali i hudební nástroje a různé rekvizity, které pro ně připravili starší spolužáci.

Dalším bodem programu bylo hlasité čtení ze Slabikáře. Při něm děti předvedly všem přítomným rodičů, prarodičům, sourozencům i významným hostům – paní starostce a bývalému panu řediteli, jak se již naučily číst a že si titul 'Malý čtenář' skutečně zaslouží.  Poté již následovalo slavnostní pasování maxipastelkou od paní učitelky, paní ředitelka toto pasování potvrdila krásnou šerpou a od hostů dostali žáčci První čítanku, plakát a záložku.

Na závěr si všichni pochutnali na výborném dortu, který si za společnou snahu a úsilí jistě zasloužili.

Autor: Renata Reifová