Začínající příznivci Hubertova cechu a jejich zkušební lektoři se v sobotu sešli v hotelu Hubertus v Poběžovicích, kde se konaly myslivecké zkoušky.

"Tento den znamenal pro sedmnáct adeptů přerod na myslivce. Své teoretické znalosti prokazovali v sedmi mysliveckých oborech, a to v tradicích a dějinách české myslivosti, předpisech, zoologii zvěře, péči o zvěř, kynologii, v loveckém střelectví a v lovectví," vysvětlil jednatel Okresního mysliveckého spolku Domažlice Petr Kopf a dodal, že úspěšnými myslivci se během sobotního odpoledne stalo šestnáct adeptů, kteří si odnesli potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti.

"Každý zkoušející senát vyhlási svého nejlépe připraveného adepta zkoušek. Jednalo se o Petra Kopfa z Milaveč a Jana Faschingbauera z Domažlic," dodal Kopf.