Na závěr odpoledne plného her byli pasováni na školáky.

„Pasování na školáky je naší tradiční akcí, kterou se loučíme s dětmi, které naši školku opouštějí,“ vysvětlila ředitelka Věra Vernerová s tím, že každý dostane na památku drobné dárky.

K slavnostnímu pasování se děti doslova ´prohrály´.

„Pozvali jsme také rodiče, aby si spolu s dětmi zasoutěžili a užili si legrace,“ doplnila ji učitelka Slávka Fraňková.

Kromě nejrůznějších her a soutěží museli chlapci a děvčata zvládnout dlouhý pohádkový test, s jehož řešením jim mohly pomáhat maminky.

Letošní pasování ´mečem´ na školáky bylo v pasečnické mateřince poměrně krátké, neboť ji opouštějí pouze tři děti – Milánek Konop, Kristýnka Kořínková a Siska Lichtenbergová.