„Výbor pro spolupráci s partnerskými městy, prostřednictvím předsedy Kamila Jindřicha, domluvil termíny společných koncertů partnerských měst,“ uvedl Vlastimil Konrády, zástupce ředitele ZUŠ J. Jindřicha Domažlice.

Návštěva ve Francii připadala na dny od 12. do 14. října, během níž byl naplánovaný společný koncert v tamním kostele. „Naše škola se na něm prezentovala hrou na sólový klavír v podání Kláry Kaiserové, hrou Kateřiny Švecové na housle a na bicí nástroje v podání Mathiase Westerdijka,“ řekl Konrády.

Vedle nich vystoupila i Chasnická dudácká kapela s folklorním souborem pod vedením právě Vlastimila Konrádyho a Jitky Svobodové.

Kromě koncertu v zaplněném kostele, kde hudební pásmo završilo vystoupení souboru TEP i za účasti Kamila Jindřicha, byla na pořadu dne i slavnostní přehlídka. Tu na počest stého výročí od konce první světové války uspořádali francouzští letci na náměstí ve městě Ludres.

„Musím konstatovat, že stejně jako vyznamenaný francouzský důstojník za mise v Mali a Afghanistanu plní bojové úkoly ve stejných zemích čeští vojáci,“ sdělil místostarosta Domažlic Stanislav Antoš, který rovněž vyrazil do Ludres jako zástupce města.

Tím partnerské koncerty nekončí. Jejich cyklus pokračuje 19. října od 19:30 v refektáři augustiniánského kláštera v Domažlicích.

„Na oplátku přijedou zahrát mladí muzikanti z Ludres a Furthu im Wald. Francouzští přátelé budou podobně jako Češi ve Francii ubytováni v rodinách. Mladí Francouzi, Němci i Češi spolu prožijí ještě celou sobotu 20. 10. Od 19:00 je čeká koncert ve velkém sále radnice ve Furthu,“ popsal nastávající program Vlastimil Konrády a dodal: „Někteří účastníci možná naváží i osobní přátelství, a to je vlastně i záměr těchto akcí – sblížit obyvatele partnerských měst.“