Zářijové volby, mimochodem již třetí od loňských komunálních, vyzněly tentokrát 4:3 ve prospěch nezávislých na kandidátce ČSSD. Bezprostředně po nich na své mandáty abdikovali čtyři lidé z konkurenčního Sdružení nezávislých kandidátů za spokojené občany, k nimž se posléze přidali i tři jejich kolegové.

Po složení slibu zastupitele došlo na akt volby starosty a místostarosty. V obou případech byli jedinými kandidáty na tyto posty Zdeněk Váchal a Věra Čistecká. Ti také byli do svých funkcí schváleni ostatními členy zastupitelstva. „Funkci starosty jsem se rozhodl přijmout hlavně z toho důvodu, aby v obci konečně nastal klid a žila opět svým životem,“ zmínil po svém zvolení mimo jiné 39letý starosta Zdeněk Váchal.

Pasečničtí mají po svém nástupu do funkcí důležitý úkol. Postarat se o to, aby dvoumilionová dotace určená na obnovu silnic byla v řádném termínu vyčerpána. „Dotace je zhruba ve výši dvou ročních rozpočtů pro naši obec. Informovala jsem se a má být vyúčtovaná do 15. prosince,“ uvedla při nedělním jednání místostarostka Věra Čistecká s tím, že realizace záměru je ztížená už tím, že na ni zbývá velice málo času, přičemž musejí běžet při schvalování záměru různé zákonné lhůty.

„Chceme požádat s ohledem na možnosti čerpání dotace o zkrácený režim výběrového řízení,“ uvedla občanům. Navzdory tomu, že Pasečnice volila sedm členů zastupitelstva, bude jich v orgánu obce pracovat šest, což zákon umožňuje. „Nejdůležitější je nyní připravit a schválit obecní rozpočet a ihned začít konat kroky vedoucí k vyčerpání dotace, která znamená opravu veškerých komunikací v obci. Bez těchto peněz bychom si tak rozsáhlou investici nemohli dovolit,“ zaznělo při jednání.