„Telefonovat můžeme jedině venku, a to ne všude. Někteří musí vylézt na půdu, jiní se dovolají pouze, když stojí na určitém místě na balkoně. Sousedka, která potřebovala svému nemocnému manželovi zavolat záchranku, ho musela nechat samotného a běhat po zahradě, aby se dovolala. Už toho máme dost, řádně za služby platíme, tak chceme kvalitní signál," říkají rozzlobeně Pasečničtí.

Špatný signál mají všichni, ať už jsou u O2 nebo Vodafonu.
Pasečnickým už došla trpělivost a sepsali stížnost, v níž žádají oba operátory o posílení signálu pro mobilní telefony a mobilní internet v obci. Stížnost doložili hromadným připojením podpisů.

„Stížnosti opatřené téměř 140 podpisy jsme odeslali už 28. července. Dosud jsme se odpovědi od O2 ani Vodafonu nedočkali, a to i přesto, že jsme věc znovu urgovali a požádali jsme o urychlené vyřízení naší žádosti," řekla starostka Pasečnice Marie Svobodová.

„Mobilní signál v Pasečnici zajišťuje vysílač ze Spáleného vrchu," říká Lucie Pecháčková, mluvčí O2, a pokračuje: „Kvalita signálu je ovlivněna vzdáleností uživatele od základnové stanice (vysílač a přijímač mobilního signálu), dále množstvím překážek, které se nacházejí v cestě signálu. Jedná se zejména o terénní nerovnosti, budovy a stromy. Velký vliv na kvalitu signálu uvnitř budov má jejich konstrukce, signál snáze proniká do staveb dřevěných a zděných, větší útlum nastává v případě budov železobetonových. Vzhledem k tomu, že většina signálu se dostává dovnitř budov okny, jsou velkým problémem také kovové žaluzie, popřípadě metalické folie nalepené na oknech. V těchto případech lze očekávat, že i při velmi silném signálu venku před budovou nemusí být uvnitř signál vůbec, nebo jen slabý."

„Podle našich výpočtů pokrýváme v současné době venkovním (outdoor) GSM signálem více než 99 % obyvatel. Najdou se však lokality, kde mohou být problémy s dostupností signálu, zejména uvnitř domů nebo v oblastech se členitým terénem. Pokrytí těchto oblastí lze zajistit za cenu velmi vysokých nákladů. Většinou zde neexistují vhodné stavby pro umístění základnových stanic, proto je třeba zajistit výstavbu vlastních stožárů, vybudovat dlouhé elektropřípojky a přístupové cesty. Navíc návratnost těchto investic je mizivá. Vzhledem k nákladnosti investice je proto posilování signálu otázkou dlouhodobého plánování. Pro konkrétní lokality vypracováváme analýzu, podle které se posoudí, zda je výstavba a provoz vysílače v daném místě rentabilní. Jedná se totiž o investice v řádech stovek tisíc korun. Jednotlivé obce se ale mohou na dokrývání signálem podílet například tak, že zpřístupní některou ze svých budov (např. věž radnice), aby na ní mohly být umístěné technologie operátorů, případně se mohou podílet na výstavbě věží, které slouží k umístění technologií," dodala Pecháčková.