O této neobvyklé akci jsme si povídali s Lucií Doležalovou, která se už dvanáct let zabývá takzvanou andělskou terapií.

Co vlastně Světový světelný systém je?

Je to forma, kterou je nám poslána pomoc do této doby, jde o Božskou energii lásky, která vyživuje naše vnitřní světlo, otevírá v nás lásku a soucit a tím pomáháme nejen sobě, ale současně i něčemu dalšímu. Světový světelný systém je transformační systém, který byl v ČR prvně ukotven při jarní rovnodennosti 31. března 2010 v Haluzicích na Moravě. Od té doby se nám všem lépe pracuje s energiemi. SSS předcházela Merkaba, což byl energetický systém pro Zemi, který podporoval inteligenci, dodával sílu, podporoval čistotu, rozlišoval mužský a žensky aspekt byl duální. Oproti tomu SSS je jednotný, je to láska. Byl vytvořen pro pomoc ke zvládnutí energetických transformací, kterými procházíme. S touto energií může pracovat každý. My ji využijeme pro ukotvování v přírodě na určeném místě navždy.

Jak bude probíhat kotvení?

Toto bude naše první veřejnosti přístupná akce, kdy se příchozí lidé nemusí nutně účastnit, ale mohou jen přihlížet a dozvědět se potřebné informace. Bude se konat v sobotu 21. ledna a kotvit se bude na místě s názvem Salka u Pasečnice. Sraz všech zúčastněných bude ve 12 hodin v pasečnickém hostinci, kde se všichni dozví průběh akce a informace ke kotvení. Poté se všichni odebereme na místo. Kotvení jako takové je v praxi hromadná meditace, prosba a modlitba, kdy se všichni zúčastnění postaví do kruhu okolo místa kotvení.

Kolik lidí se zapojí?

Nevíme, celá naše skupina čítá přibližně 60 osob, zpravidla se však na každou akci dostaví tak 20 lidí. Původcem celé akce byla Eliška Šperlová, která s tímto nápadem přišla. Poté jsme si pomocí automatického psaní, které dělám, vyžádali, jak postupovat, a poté se k nám začalo přidávat více a více nadšenců, kteří mají chuť nezištně pomáhat naší krajině a okolí. Do této skupiny patří nejen lidé z Domažlicka, ale také z Horažďovic a dalekého okolí, Strakonic a tak dále. V republice existuje větší počet registrovaných kotvících skupin.

Proč právě pasečnická Salka?

Já osobně na tomto místě nikdy nebyla, ale po domluvě s Eliškou a její dcerou jsme došly k závěru, že toto místo bude vhodné nejen pro svou krásu, především v zimních měsících, ale také proto, že na něm kdysi zemřeli horníci, a pro jeho hojnou návštěvnost lidmi z okolí a turisty. Ukotvením této energie získá toto místo pozitivní energii, kterou budou moci návštěvníci neomezeně čerpat.

Na jaká jiná místa jste už kotvila? O všech kotvených místech je vedena účastníky kronika, ale naše první kotvení proběhlo na vrcholu Na Zámku. To je v Dmoutě a ve 13. století tam bývalo dřevěné hradiště. Dále se kotvilo například v Maňovicích, Borovicích, Střelskohoštické Lhotě nebo v Pačejově.

Jak na vás osobně celé kotvení působí?

Velice pozitivně, už jen pro to setkání nadšených, pozitivně naladěných lidí. Často je výsledek kotvení znát už v jeho průběhu. Často se stává, že na nás ke konci kotvení začne svítit slunce, přilétají zpívající ptáčci. Pro spoustu lidí je to nevšední a silný zážitek plný emocí.

Jaký by měl být přínos celé akce?

V prvopočátku osvěta. Často se nám stává, že lidé, kteří jsou svědky této akce v přírodě a nic o ní nevědí, reagují dost rozpačitě a s nepochopením. Myslím, že je důležité vše vysvětlit a vnést do celé situace světlo. Dále také samozřejmě pro to, aby si lidé uvědomili, že je velice důležité vykonávat cokoli dobrého a pozitivního pro cokoli a kohokoli. Rádi mezi sebe přijmeme každého, kdo bude mít zájem a chuť konat dobro. Je to dobrý způsob jak začít právě sami u sebe, spojit se s ostatními a posílit sílu celku. Obzvláště v tomto tajemství plném roce 2012.