„Naše přátelství se začalo rodit právě v tomto centru v únoru 2011, kde tehdy došlo k prvnímu setkání," připomněla Petra Váchalová, která je na domažlické škole hlavním organizátorem vzájemných kontaktů.

„Během tří let jsme se poznávali, prožili mnoho společných akcí, odstraňovali jazykové bariéry. Častým setkáváním se mezi učiteli i mezi žáky vytvořila i řada osobních přátelství," doplnila ředitelka SOU Zdeňka Buršíková. „Bylo náročné všechny společné činnosti vymyslet, získat pro ně finance, motivovat kolegy a nadchnout děti. Velkým motorem pro tyto aktivity byl a je kolega Martin Zimmermann," zmínila při děkovné řeči ředitelka Buršíková.

„Naše setkávání je nejen o samotných projektech, ale i o zvláštní chemii, která na naše žáky působí při vzájemných kontaktech," usmíval se Zimmermann.
„Díky hrám a animačním programům jsme se během naší první návštěvy v Domažlicích rychle seznámili. Společně jsme si uvařili, prostřeli, což hned obrousilo bariéry. Pak nám čeští žáci ukázali chodské zvyky, kroje, tradice. Kluci se byli podívat v kovodílně a u truhlářů, já a další děvčata jsme navštívily kosmetický a kadeřnický salón. Několikadenní pobyt utekl bohužel velmi rychle," vzpomínala na první společnou akci bavorská studentka Steffi.

„Zpočátku jsme nevěděli, co můžeme od akce čekat, ale hned po začátku obavy opadly," popsala své pocity ze společného tanečního workshopu studentka Eliška. „Denně jsme šest až osm hodin spolu nacvičovali, takže jsme se dobře poznali. Těšilo by mě, kdyby se něco podobného dalo zopakovat."

„Spolupráce těchto škol je vzorným příkladem přeshraniční spolupráce," zmínila Maria Kinzingerová z hornofalckého ministerstva školství. „Realschule Neunburg nabízí od páté třídy jako volitelný předmět češtinu, aby se žáci naučili základy řeči a překonali jazykové bariéry. Řeč otevírá srdce i dveře," doplnila Kinzingerová.