Nikoliv Svatému otci, nýbrž předsedovi zemědělského výboru Parlamentu ČR Jiří Papežovi bylo svěřeno v Meclově slavnostní stříhání pásky u dokončené čistírny odpadních vod, která vyrostla současně s novou kanalizací za více než 63 milionů.

„Meclov celý leží na vodě, proto bylo užito vysoce kvalitního polypropylénového potrubí. Čerpací stanice je jedním ze dvou unikátů na okrese, první byla v domažlické průmyslové zóně, dokonce bych si dovolil tvrdit i v republice. Stanici, která se obvykle staví do hloubky, jsme položili,“ uvedl zajímavost Pavel Morysek, náměstek CHVaKu Domažlice, který se na meclovské stavbě podílel spolu s firmou Pohl.

Do meclovské čistírny již proudí splašková voda bez vody srážkové, a to z devadesáti procent domácností a dalších zařízení. „Ani jsem nečekal, že se napojí tolik lidí, a mám obrovskou radost. Je to významná stavba pro rozvoj obce, protože se mohou napojit i ti, kteří u nás hodlají stavět. Je to výborné i pro ochranu životního prostředí a významný krok pro nás pro všechny,“ uvedl starosta Zdeněk Martínek.

„Je třeba ocenit starostu i zastupitele, že se moudře rozhodli a šli do odvážného, možná trochu riskantního rozhodnutí. To, co se zakope do země, totiž není vidět,“ pochválil vedení obce Papež.

Více o stavbě:

I. etapa:

Plán: 23 229 000 Kč

Prostavěno: 23 229 305 Kč

Doatce MŽP: 13 241 000 Kč

Obec platila: 9 988 305 Kč

II. etapa:

Plán: 39 977 682 Kč

Prostavěno: 39 799 894 Kč

Obec hradila: 4 799 894 Kč

Úvěr: 34 000 000 Kč

Dotace KÚ Plzeňského kraje: 1 000 000 Kč

Celková cena kanalizace a ČOV: 63 029 199 Kč

Přislíbená dotace: Státní zemědělský intervenční fond 35 972 938 Kč (z toho EU 26 979 938 Kč)