Nedostatečná schopnost zachytit větší množství srážek je hlavním důvodem, proč si domažlická radnice objednala projektovou dokumentaci na renovaci Panského rybníka (u židovského hřbitova, naproti SOU). „Je to další část protipovodňových opatření v problémové oblasti, kde při silnějších deštích trpí lokalita Na Hvízdalce," uvedl starosta Miroslav Mach.

„Rybník je třeba zvětšit, prohloubit a vyčistit od bahna," doplnil Mach. Jak úprava bude přesně vypadat, určí projektová dokumentace, kterou zhotoví  Antonín Kavan z Nových Hamrů. Město mu za ni zaplatí 86 tisíc korun.

Panský rybník byl před čtvrtstoletím zmenšen při budování přeložky silnice-výpadovky na Týnské háje. Jeho schopnost zachytit větší objem srážek se tím zmenšila, navíc se v něm postupně zvyšovaly nánosy bahna, které vyplňují jeho objem a znemožňují tak zachovat volný prostor pro případné přívaly vody.
Podle rozsahu projektu, který určí připravovaná dokumentace, bude rozhodnuto o jeho financování. „Pokud by šlo o čisté odbahnění, náklady by se mohly pohybovat okolo milionu a půl, to by město zvládlo ze svých prostředků. V případě, že by projekt stanovil  výstavbu hráze a další úpravy, budeme se snažit získat dotaci," popsal starosta.

Domažličtí by v tom případě rádi využili dotační tituly ministerstva zemědělství. Ty by však měly být pro tuto oblast (úprav vodních ploch) letos vypsány naposledy, proto domažlická radnice chce mít včas připravenu projektovou dokumentaci.

Stejný projektant získal od rady města zakázku na přípravu projektové dokumentace k revitalizaci parku v Masarykově ulici (u mostu naproti bývalému autobazaru). Město za ni zaplatí 55 tisíc Kč.