Vždy jsem si po přečtení platných zákonů – např. 219/1999 Sb. naivně myslel, že naše armáda byla zřízena pro potřeby republiky a službu jejím občanům. Ó, jak hluboce se mýlím.

Dle pana generála je její prioritou služba cizím státům, cizím občanům, cizím zájmům, vyjma kapsy účastníků zahraničních misí. Zákon 219/1999 Sb. v platném znění sice hovoří trochu jinak, to ale panu generálovi nevadí. Asi si ho pro spoustu práce se zajištěním služeb cizím zájemcům nestačil přečíst, hlavně § 14 odstavec e).

Naše ctěná armáda disponuje cca 25 000 muži ve zbrani (dvě divize na mírových stavech).
K tomuto ohromnému množství vojska potřebuje armáda 49 generálů – jeden generál na 510 mužů, okolo 700 plukovníků a podplukovníků. Podtrženo a sečteno: jeden plukovník na 36 mužů.

Generál tak velí třem neúplným rotám a plukovník posílenému družstvu. Špička. A tohle vše platíme my daňoví poplatníci. Je zajímavé, že se nezamyslí a hlavně nepočítají také odpovědní politici.

Rekonstrukce kasáren v pověstných Janovicích nad Úhlavou nás stála 700 milionů, aby byly jako nepotřebné opuštěny. Pořízení střeleckého systému do tanků, které nemáme, přišly na 2 miliardy. Padáky, které zabíjejí, stály 560 milionů.

Generálové nezbytně potřebovali 72 lehkých bitevníků, z kterých létá 26, pak ještě 200 obrňáků, kterých nakonec potřebujeme polovinu.

Pravda, každé čtyři roky přijdou s novou koncepcí. Jak záslužné! Promiňte, zapomněl jsem na letenskou přehlídku za 1,5 milionu, kde jely jedinné dva naše tanky schopné pohybu. No jo, ale tam vlastně pochodovalo víc hasičů a policajtů než vojáků. Asi byli zaneprázněni v zahraničí.

Jen na okraj - nová tělocvična pro školu přijde bratru na 30 milionů, školní hřiště na 20, nová nemocnice na miliardu, čistička odpadních vod pro obec na 20 milionů atd. Kolik jich mohlo být?

Jediné, co opravdu vždy bezpečně funguje, vlastně fungovalo, je letecká záchranná služba, zajišťovaná špičkovými, perfektně vycvičenými piloty. Je bezvadně sehraná s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému.

Kde jsou záchranné prapory, které se osvědčily při povodních a jiných pohromách? Jsou zrušené, neboť přece nejsou prioritou našich generálů, vždyť sloužily jen našim občanům.

Ale k meritu věci. Zdá se mi, že slova pana generála jsou v přímém rozporu s platnými zákony. A kdo koná v rozporu se zákonem, by neměl být na tak exponovaném postu, jako je velitel letectva.

Jako velký příznivec všeho co létá, se ptám:„Pane generále nezvažujete odlet z funkce a rezignaci?“

Nebylo by pro naši republiku užitečnější rozpustit pár desítek generálů a plukovníků, než záchranářské prapory a leteckou záchranku? Možná, že by nám zbyly finance na jejich fungování, modernizaci a výcvik. Možná i na žold v dolarech.

Karel Smutný, starosta
Městyse Klenčí pod Čerchovem