Uprostřed rozhlehlé návsinad rybníčkem v Mířkově stojí gotický kostel sv. Víta– jednolodní stavba polygonálním presbytériem bez opěráků. Svatyně byla vybudována zřejmě ještě před polovinou 14. století. Gotický kostel prošel v 1. polovině 18. století výraznější barokní přestavbou. Kostelní loď byla prodloužena, do jejího průčelí byl zasazen starý gotický portál a dva náhrobníky z kostelní dlažby. Barokně upraveny byly okenní otvory a vystavěna dřevěná kruchta zdobená obrazy světců. Při opravě kostela v roce 1993 byl opraven krov, vyměněna krytina a kostel získal také novou fasádu. Při opravách byla objevena dvě gotická okna.

Naproti kostelu za rybníkem při silnici se rozkládá bývalý vrchnostenský dvůr. V jeho průčelí stála do roku 1986 budova, která vznikla postupnými přestavbami mířkovské tvrze. Obdélný objekt s vysokými cihelnými štíty dosahoval rozměrů 40 x 9 metrů. Dnes je místo bezdůvodně zbořené budovy prázdné.

V sousedním Křakově pak najdeme farní kostel sv. Václava vybudovaný na vyvýšenině a obklopený zbytky hřbitovní zídky. Gotická stavba z 2. poloviny 14. století se skládá z lodi a polygonálního závěru zaklenutého žebrovou klenbou. Stejně jako v Mířkově byla i zde prodloužena loď kostela a osazena původním gotickým oltářem. V presbytáři najdeme zdobný gotický sanktuář, klenbu zdobenou pozdně gotickými freskami, raně barokní oltář, barokní kazatelnu a dva boční oltáře. Na věži se nacházejí dva zvony s reliéfní výzdobou, v západním průčelí gotický portál, v lodi zrestaurované varhany. Kostel byl v letech 1990 až 1991 opraven jako jeden z prvních na domažlickém okrese.

K pozoruhodnostem Křakova patří také starý německý hřbitov z prvních desetiletí minulého století, který je zachovaný v téměř původním stavu. Památka obnovená německými rodáky není rušena mladšími úpravami ani současnými náhrobky.