„Akci připravili celníci z oddělení 31 Celního ředitelství Plzeň, ve spolupráci s celníky z úřadů z celé České republiky a policisty z Oddělení kontroly pobytu z Oblastního ředitelství cizinecké a pohraniční policie Plzeň. Na kontrole se podíleli inspektoři České obchodní inspekce z inspektorátu Plzeňského a Karlovarského kraje, dále i pracovníci Živnostenského úřadu,“ informoval Deník Jiří Štěpina, soukromý detektiv GVU, což je německá protipirátská unie.

Padělky vyhledávali také zástupci Mezinárodní federace autorského průmyslu (IFPI), zaměřili se mimo jiné na ochranné známky Philip Morris, Nike a Puma. „Na základě souhlasu státního zástupce byla provedena prohlídka na 15 prodejních místech asijské tržnice. Bylo tam zajištěno nejrůznější padělané zboží, například nelegální kopie filmových a hudebních titulů se nacházely na 27 366 kusech zabavených nosičů,“ upřesnil Štěpina.

Razií v této tržnici práce celníků neskončila. Na místě bude nadále prováděn neustálý dohled podobně, jako tomu bylo v případě pětitýdenního nepřetržitého sledování tržnice Lipový Dvůr v Aši. „Celní správa bude nadále kontrolovat areál tržnice a přístupové cesty tak, aby nedocházelo k novému zavážení prodejních míst nelegálním zbožím. Jestliže dojde k otevření zbývajících stánků, budou podrobeny prohlídce a nelegální zboží bude rovněž zajištěno,“ vysvětluje detektiv.

Jak dlouho bude celní dohled trvat? „To není dosud stanoveno, vše bude záviset na dalším vývoji situace,“ uvedl Štěpina s tím, že hlavní myšlenkou těchto rozsáhlých akcí není zlikvidovat tržnice jako takové, ale donutit prodejce, správce a majitele respektovat české zákony a nešířit zde padělané zboží. Před akcí a během akce jsou trhovcům distribuovány letáky s informacemi o pravidlech stánkového prodeje a o právních normách, které se vztahují k prodeji zboží. Jsou upozorňováni, že je musejí dodržovat, v opačném případě by se dopouštěli protiprávního jednání.