Slavnostní vlajka a znak obce byly představeny veřejnosti 5. července odpoledne v rámci setkání rodáků v Peci.

„Symbolizují to nejdůležitější z historie obce. Zelená barva na levé straně praporu i znaku znázorňuje okolní lesnatou krajinu. Červená barva v pravém poli představuje roztavené železo a sklo. Na znaku i praporu naleznete symbol vysoké pece, neboť naše obec byla založena díky tomu, že tady vznikla vysoká pec. Dalším atributem obecních symbolů jsou zkřížené sklářské píšťaly, dále zkřížená sekera s koplicí, které poukazují na dlouholetou obživu obyvatel Pece – dřevorubectví, jímž se i dnes živí někteří obyvatelé," vysvětlil přítomným Jan Riederer, starosta obce.

Poté se již klenečský farář P. Libor Buček zhostil žehnání symbolů obce, posléze i nového zásahového vozidla tamních dobrovolných hasičů. Mladí hasiči se pak postarali o malou ukázku toho, co se již naučili.

Při srazu rodáků, jehož bylo představení symbolů obce i jejich žehnání součástí, si mohli návštěvníci Pece pod Čerchovem odnést na památku příležitostnou dřevěnou medaili, již jim pomáhal v speciální pícce vypálit Jan Riederer st.