V úvodním projevu přivítal starosta obce Karel Pittner hosty, rodáky, všechny návštěvníky, kteří se zde sešli po 20 letech od prvních oslav. Následně poděkoval svým dvěma předchůdcům – prvnímu porevolučnímu starostovi Františku Šinkovi a druhému dlouholetému starostovi Miroslavu Javorskému. Ocenil jejich nesnadnou, ale ve všech směrech úspěšnou práci, kterou odvedli spolu se všemi předchozími zastupitely. Za dobrou přípravu dnešní slavnosti poděkoval nejen současným zastupitelům, ale i dobrovolníkům obce.

Slavnostně odhalil a představil nový obecní znak, který dalo zastupitelstvo k tomuto výročí zhotovit. Znak vychází nejen z historického erbu Rochců z Otova, ale odkazuje na otovské rybníky, na někdejší mlýn, těžbu živce, místní lesy a mysliveckou oboru v obci.

Na páteční diskotéce pro malé i velké hrál DJ Špunt. V sobotu sklidila největší úspěch hned první ‚kapela‘, a to dětský národopisný a pěvecký soubor Mráček z Mrákova. Jejich pěvecké a taneční vystoupení bylo po právu oceněno zasloužilým potleskem.

K tanci a poslechu pak hrála dechová kapela MAMAPIPI z Postřekova a Následně i skupina Mix Band z Hradce u Stoda. Dobrou náladu podpořilo také občerstvení z místní hospůdky.

Mše v kostele svaté Anny na Tanaberku.
Na svatou Annu se na Tanaberku pomodlilo více než 300 lidí

Mnozí rodáci i současníci si zavzpomínali nejen na své dětství a mládí, ale i na své předky a jejich sousedy u vystavených historických fotografií. U snímků z oslav před 20 lety se také dobře pobavili. Děti obdržely volné vstupenky na pouťové atrakce.

Při příležitosti oslav vydala obec také malou publikaci nejen o dávné historii, ale přiblížila – připomenula – v ní dění a investice od dalšího významného mezníku v roce 1990. V tomto roce se obec osamostatnila a začala rozhodovat o své vlastní budoucnosti.

Během těchto téměř třiceti let toho bylo mnoho vybudování. Už dvakrát se opravil rybník, položili jsme novou kanalizaci, všechny ulice dostaly nový asfaltový koberec, vybudovalo se dětské hřiště, původní prodejna potravin byla přestavěna na obecní úřad a knihovnu, upravil se místní hostinec i obě terasy, zvelebila se celá náves, vybudovaly se chodníky a vysázela se zeleň. Všemi výše uvedenými úpravami dostala obec novou tvář a z Otova je dnes moderní, útulná vesnička, ve které žije 102 obyvatel.

Soubor Mráček a nový znak obce.Zdroj: obec Otov

Rozvoj obce bude i nadále pokračovat. Máme v plánu vybudovat čističku odpadních vod a s tím související dokončení kanalizace.

Nejen investicemi je ale člověk živ. Například – maškarní karneval, májka a pálení čarodějnic, děn dětí, pouť a pouťová kopaná, sportovní střelby, den seniorů, Mikuláš a Silvestr jsou nedílnou součástí kulturního života obce.

Již od roku 1949 jsou zde také myslivci a od roku 2003 nově ustanovené Myslivecké sdružení Daněk a družstvo šipkařů úspěšně reprezentuje obec již od roku 2003.

V rámci významného výročí 100 let vzniku Československé republiky byly na konci roku 2018 dokonce vysazeny 3 nové lípy malolisté.

Účastníci setkání odcházeli z otovských oslav 780 let od založení nadmíru spokojeni.

Starosta Karel Pittner