Komplikace odsunuly otevření o měsíce. Zdržení vzniklo na jednání zastupitelstva 21. srpna, na kterém se neschválilo rozpočtové opatření na vybavení interiéru. „Rada města rozhodla přidělit veřejnou zakázku na dodávku vybavení interiéru uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou a v návaznosti na tom doporučila zastupitelstvu schválit příslušné rozpočtové opatření,“ uvedl na začátku projednávání tohoto bodu starosta Zdeněk Novák, který zároveň připomněl důstojnost nových prostor, a to jak pro zaměstnance, tak i příchozí turisty.

Ve stávajícím infocentru vedle radnice se musí zaměstnanci vypořádat se stísněným prostorem, v němž chybí například i řádné prostory pro skladování, a obecně místo požadavkům provozu dlouhodobě nevyhovuje. „Předpokládaná cena vybavení interiéru byla 1 839 295 Kč bez DPH, skutečná pak vyšla na 1 804 545 Kč bez DPH,“ řekl mluvčí za radnici Josef Babor.

Při hlasování o rozpočtovém opatření bylo pro deset zastupitelů z přítomných patnácti, což pro schválení bodu programu nestačilo, chyběl jeden hlas. Hlasování se zdrželi zastupitelé z opozičních stran, a to z ODS a Pirátské strany. „Dostali jsme se do zvláštní situace, předpokládali jsme , že minimálně do Vánoc informační centrum otevřeme, po neodsouhlasení rozpočtového opatření předpokládám odklad možná až o tři, čtyři měsíce,“ odhadl starosta Novák.