oslovili jsme v této souvislosti Petra Matějku, předsedu KČT Domažlice, a položili mu následující otázky.

Jak bude v sobotu 30. července probíhat 7. setkání turistů na Čerchově? Kolik účastníků předpokládáte? Bude otevřena Kurzova věž a co se na ní letos podařilo opravit?

Sraz na Čerchově začne úderem poledne. Podle předpovědi počasí předpokládáme účast tří, čtyř set lidí, jako tomu bylo minule.

Kurzova věž bude otevřena. V letošním roce se podařilo hloubkovým spárováním a betonovou injektáží staticky zajistit západní zeď a jihozápadní nároží rozhledny. Na opravy ostatních stran věže musíme našetřit, jsou méně poškozené, řada na ně přijde napřesrok a v dalších letech.

Zahájení srazu bude patřit mysliveckým trubačům, další kulturní program pak sboru Haltravan a jeho hostům. Dopravu pro ty, kteří nemohou pěšky, bude zajišťovat linkový autobus podle jízdního řádu.

Pro pěší doporučuji dvě osmikilometrové trasy z nádraží v České Kubici kolem Zelené chýše a České studánky Hanovou cestou na Čerchov. Další vede k Zelené chýši stejně jako první trasa a dále na rozcestí a ´Plzeňkou´ na Čerchov. Nejkratší je čtyřkilometrová trasa z parkoviště v Caparticích.

Doprava na Čerchov z Capartic a zpět

Z Capartic na Čerchov odjíždí autobus v 10.16 hodin, další pak v 11.30, 12.00, 15.20 a 17.00 hod.

Z Čerchova mohou návštěvníci odjet zpět do Capartic v 10.31, 11.45, 13.15, 15.55 a 17.15 hodin.

Jízdní řád autobusu z Domažlic, Waldmünchenu a Furthu im Wald

Jízdní řád nového autobusu.