Na naše otázky tentokrát odpovídal Jan Kokoška, vrchní inspektor zÚzemního inspektorátu Drážní inspekce Plzeň

Proč jste společně s policisty kontrolovali přejezdy na Domažlicku? Je součinnostní akce dělána s ohledem na to, že vzrůstá počet nehod na přejezdech? Jsou řidiči na Domažlicku opatrnější?

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje udělalo akci na kontrolu dodržování pravidel na železničních přejezdech. My, jako Drážní inspekce, jsme ministerstvem dopravy pověřeni výkonem státního dozoru ve věci Českých drah. To znamená, že přejezdy kontrolujeme, zda jsou ve stavu, jak mají vypadat podle zákona a prováděcích vyhlášek.

Není to naše první společná akce s policií, v Jihočeském kraji jsme ji měli několikrát a ve vašem kraji už byla také. S policisty jsme byli v Holýšově, Trhanově a Klenčí, ještě jsme stihli zkontrolovat přejezd ve Velkém Boru na Klatovsku.

Na vaši poslední otázku musím odpovědět, že jsem řidičům příliš pozornosti nevěnoval, kontrolu jsem prováděl spíše z té nádražácké stránky. Ale myslím si, že je to, bohužel, celorepublikový ´trend´ chovat se na přejezdech tak, jak by se tam řidič chovat v žádném případě neměl.