V pátek jste převzal v Chanovicích při vyhlašování soutěže Vesnice roku 2011 Plzeňského kraje nejen Cenu hejtmana Milana Chovance , ale také šek na 40 tisíc korun. Jaký byl u vás v obci ohlas na ocenění a za co zmíněnou sumu utratíte?

Jsem předně moc rád, že Díly získaly druhé nejvýznamnější ocenění. Už jsem v Chanovicích nedoufal v nějakou cenu, protože jsem na řadu přišel jako předposlední, nejdříve byly rozdávány stuhy.

Když jsem čekal v té frontě, připadal jsem si jak Burian ´medaili–nedajli´. Kolega z Luženiček si totiž šel pro ocenění jako druhý a já pořád nic. Myslel jsem si, že jsem tam přijel zbytečně. O to větší byla moje radost, když při vyhlašování Ceny hejtmana zaznělo: Díly!

Poté, co jsem vše oznámil u nás doma, všichni mi blahopřáli, ale musel jsem je zabrzdit: Mně nemáte co gratulovat, já gratuluji vám, kteří zde bydlíte a pro obec něco děláte. To není starostou, to je vámi, kteří tu bydlíte!

Předběžně jsme uvažovali, jak výhru v soutěži rozdělit. Dáme po deseti tisících hasičům, sportovcům a sdružení Rodiče za hřiště. Zbývajících deset tisíc využijeme při setkání s občany na sklonku roku, které každoročně pořádáme a nechybí při něm malé občerstvení a kulturní program. Je to spojené nejen s vítáním občánků, ale také se zabijačkou.

Sdružení Rodiče za hřiště, v jehož čele stojí jako předseda místostarosta Rýdl, už má plány, jak hřiště zvelebit.

Chtěl bych hlavně poděkovat všem lidem, kteří se o ocenění zasloužili, i těm, kteří se postarali hlavně o administrativní záležitosti ohledně přihlášky do soutěže Vesnice roku. Moc si ocenění vážím, je to pro Díly bomba a jsem tomu rád.

Kdo vyhrál v soutěži Vesnice roku 2011 Plzeňského kraje.
Cena hejtmana Milana Chovance pro Díly.
Její součástí je i finanční odměna.
Společné foto po vyhlášení  Vesnice roku 2011 Plzeňského kraje. Starosta Dílů Vlastimil Abnderle druhý zprava, po jeho pravici starosta Luženiček František Kopecký.