Dokážete si představit, že by bývalé vojenské objekty na Čerchově, a to včetně pozorovatelny i přístupové cesty, patřily městu Domažlice? Za jakých podmínek by to mělo být?

Nejenže si to dokážeme představit, ale také o to už dlouho usilujeme.

Podnikáme také společně s Agenturou životního prostředí kroky, aby se tak stalo. Čerchov si zaslouží rozhodně větší péči, zbourání některých objektů je tam nezbytností. Budeme se snažit na úpravu vrcholu získat peníze z Evropské unie, neboť se tam jedná o odstranění starých ekologických zátěží.

Pokud se jedná o podmínky, za jakých by se vše dalo uskutečnit, jsme limitováni hlavně penězi, takže k bourání a úpravám Čerchova může dojít až poté, co budou vyřešené majetkové vztahy a bude k dispozici studie na úpravu vrcholu a také samozřejmě zmíněné prostředky EU.