Profesně se zabýváte ochranou ovzduší. Co, podle vás, způsobuje, že komíny v našem regionu nepříjemně kouří a otravují vzduch?

Největší problém spatřuji v tom, že řada lidí topí nejen nyní v době krize nekvalitními palivy. Dílem je to i tím, že je letos delší zima. Zhoršení ale jednoznačně vidím v tom, že se pálí méně kvalitní paliva, co jsem mohl vysledovat, spousta lidí si k plynovému kotli zavedla další na pevná paliva, což je pro vytápění domácností levnější. Poslední dobou jsem také vypozoroval, že lidé přešli k horšímu uhlí, které špatně hoří, má malou výhřevnost a daleko větší kouřivost než kvalitní uhlí. To vše poznáme, když chodíme venku, zejména pak tehdy, když je inverze.