Jak vedení města vyřešilo petici stánkařů, kteří požadovali vrácení trhů na horní část náměstí?

Petici stánkařů jsme řešili při zasedání městské rady a došli jsme k názoru, že na současné situaci nebudeme nic měnit. Přesunutí trhů na dolní část náměstí kvůli opravám Husovy ulice se osvědčilo, ať už z důvodu lepší dopravní obslužnosti v centru města a jeho dostupnosti, navíc se nám současné umístění stánků jeví jako výrazně lepší řešení. Ti, kteří petici podali, obdrží odpověď s komentářem. Trhy v dolní části náměstí logicky lépe navážou i na připravované vánoční trhy. Pokud by byla uzavřená horní část náměstí, tříštilo by se to. Uzavírka dolní části náměstí pro středeční trhy zůstane v platnosti na základě rozhodnutí rady i pro příští rok 2010.