Janu Breiovi, náměstkovi starosty Okresního sdružení hasičů Domažlice jsme položili následující otázku:

Co říkáte tomu, že i v takhle malé obci, jakou je Ždánov, mají krásně opravenou zbrojnici?

Jsem moc rád, pokud se hasiči zbrojnici takto věnují. Hasiči jsou v těchto malých vsích hybnou pákou obce, a pokud by jí nebyli, neexistoval by v nich ani kulturní život, zkrátka by to nefungovalo tak, jak to na vesnicích funguje.

Jsem moc rád, že Ždánovští využili dotaci, kterou nám přislíbili vládní činitelé při letošním 5. hasičském sjezdu v Pardubicích, jehož jsem se osobně zúčastnil. Vždyť nikdy předtím vládní činitelé na sjezdu hasičů nebyli! Jsem rád, že pan ministr Babiš drží slovo a slibované peníze do dobrovolných hasičských sborů jdou.

Jsem velice rád, že Ždánovští nejsou, co se týče dotací pro dobrovolné sbory – zdaleka první a jediní, kteří této možnosti využili. Jsem propagátor toho, aby se peníze nabízené pro dobrovolné sbory využily, a to nejen k opravě zbrojnic. Vždyť právě tam se lidé hlavně v menších vesnicích scházejí, což dělá dobře i v oblasti mezilidských vztahů, které – jak je bohužel mnohde vidět – v současné době dosti váznou.