V čem jsou největší úskalí zamýšleného projektu vysokorychlostní tratě Mnichov-Domažlice-Praha?

„Návrh nové modernizované tratě mezi Prahou  a Mnichovem je komplikovaný z hlediska prokázání ekonomické efektivity. Komplikace přináší i úprava tratě na německé straně, kde je tato trať zatím pouze regionální dráhou.
Úskalí na české straně jsou zase v prověření možnosti zdvojkolejnění a elektrizace i ověření průchodnosti přeložky trati v úseku Plzeň – Chotěšov. Toto právě prověřujeme ve studii proveditelnosti, a tak konkrétní problémy zatím nelze přesně specifikovat."